Search - Tag - organic
chat_icon

Search

E.M. Jhol

Rs. 120.00 per 1 Pcs

Annapurna Organic Fertilizer

Rs. 150.00 per 3 KG

Basil (Fresh)

Rs. 240.00 per 0.1 KG

Basil (Fresh)

Rs. 120.00 per 0.05 KG

Beet Root

Rs. 60.00 per 0.5 KG

Bhu-Amrit Vermicompost

Rs. 80.00 per 2 KG

Fresh Oregano

Rs. 240.00 per 0.05 KG

Fresh Oregano

Rs. 480.00 per 0.1 KG

Fresh Thyme

Rs. 20.00 per Mutha

Jeevatu (Nepali Jhol Mal)

Rs. 130.00 per 1 LTR

Rosemary Fresh (Organic)

Rs. 20.00 per Mutha

Shakti Organic Fertilizer

Rs. 750.00 per 25 KG
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`