Health and Wellness
chat_icon
Health and Wellness

Health and Wellness

Juas Quinoa (Pre-washed)

Rs. 600.00 per 1 Pcs

Juas Quinoa (Pre-washed)

Rs. 300.00 per 1 PKT

रातो च्याउको पौडर

Rs. 2,000.00 per 1 Pcs

Apple Cider Vinegar (Raw with Mother)

Rs. 650.00 per 0.49 Litre

Chia Seed

Rs. 350.00 per 1 PKT

Hemp Seeds (Bhango)

Rs. 220.00 per 0.25 KG

Hemp Seeds (Bhango)

Rs. 390.00 per 0.5 KG

Juas Almond Butter (with raw honey)

Rs. 1,350.00 per 0.395 KG

Juas Almond FLour

Rs. 600.00 per 0.25 KG

Juas Apricot Kernel Oil

Rs. 685.00 per 1 Pcs

Juas Bee Pollen (local)

Rs. 1,000.00 per 1 Pcs

JUAS chia seeds

Rs. 500.00 per 1 PKT

JUAS chia seeds

Rs. 900.00 per 1 PKT

Juas Coconut flour

Rs. 750.00 per 1 PKT

Juas Dhatelo Seed Oil

Rs. 685.00 per 1 Pcs
Showing 1 to 15 of 32 (3 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`