Buy Coffee Online in Nepal | Get Best Deals from Khetifood.com
chat_icon
Coffee

Coffee

Gulmi (Washed) Beans

Rs. 1,250.00 per 1 PKT

Gulmi (Washed) Beans

Rs. 2,500.00 per 1 PKT

Gulmi (Washed) Beans

Rs. 790.00 per 1 PKT

Gulmi (Washed) Filter Grind

Rs. 790.00 per 0.25 KG

Gulmi (Washed) Filter Grind

Rs. 1,250.00 per 0.5 KG

Gulmi (Washed) Filter Grind

Rs. 2,500.00 per 1 KG

Nuwakot (Washed) Beans

Rs. 790.00 per 1 PKT

Nuwakot (Washed) Beans

Rs. 1,250.00 per 1 PKT

Nuwakot (Washed) Beans

Rs. 2,500.00 per 1 PKT

Nuwakot (washed) Filter Grind

Rs. 1,250.00 per 1 PKT

Nuwakot (washed) Filter Grind

Rs. 2,500.00 per 1 PKT

Nuwakot (washed) Filter Grind

Rs. 790.00 per 1 PKT

Palpa (Natural) Beans

Rs. 1,250.00 per 1 PKT

Palpa (Natural) Beans

Rs. 2,500.00 per 1 PKT

Palpa (Natural) Beans

Rs. 790.00 per 1 PKT
Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`