Kaushi Kheti
chat_icon
Kaushi Kheti

Kaushi Kheti

Sale

Compost Bin

Rs. 1,900.00 per 1 Pcs Rs. 2,200.00
-14% OFF
Sale

Composting DIY

Rs. 2,199.00 per 1 Pcs Rs. 2,460.00
-11% OFF

E.M. Jhol

Rs. 150.00 per 1 Pcs

Hanging Pot (6 inch)

Rs. 460.00 per 3 Pcs

Bottle Pump Sprayer 2 L

Rs. 280.00 per 1 Pcs

Flower pot (7 inches)

Rs. 40.00 per 1 Pcs

Garden Hoe_KJ

Rs. 350.00 per 1 Pcs

Garden Pruning Scissors GR_KJ

Rs. 580.00 per 1 Pcs

Garden Water Cane (5 ltr)

Rs. 350.00 per 1 Pcs

Gloves 300_KJ

Rs. 150.00 per 1 Pcs

Hanging Pot (8 inch)

Rs. 825.00 per 3 Pcs

5 Teeth Garden Rake_KJ

Rs. 220.00 per 1 Pcs

9- Teeth Garden Raker

Rs. 180.00 per 1 Pcs

Annapurna Organic Fertilizer

Rs. 150.00 per 3 KG

Bhu-Amrit Vermicompost

Rs. 80.00 per 2 KG
Showing 1 to 15 of 41 (3 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`