Grocery Shopping: The Largest Online Supermarket in Nepal - Grocery/Kirana Online Shopping by Khetifood.com
chat_icon
Groceries

Groceries

Thakali Long Grain Rice

Rs. 3,375.00 per 20 KG

Ghee

Rs. 650.00 per 1 Pcs

Quail Eggs (Battai ko Andaa)

Rs. 150.00 per 15 Pcs

Sunflower Oil

Rs. 2,690.00 per 10 ltr

Sunflower Oil

Rs. 269.00 per 1 LTR

Cow Pure Ghee

Rs. 725.00 per 0.5 KG

Cow Pure Ghee

Rs. 1,450.00 per 1 KG

Dhara Health Sunflower Oil

Rs. 370.00 per 1 LTR

Dhara Health Sunflower Oil

Rs. 3,700.00 per 10 ltr

Dhara Mustard Oil

Rs. 4,000.00 per 10 ltr

Dhara Mustard Oil

Rs. 400.00 per 1 LTR

Egg

Rs. 440.00 per 30 Pcs

Egg

Rs. 220.00 per 15 Pcs

Gyan Soaltee Rice

Rs. 2,250.00 per 25 KG

Local Chicken Eggs

Rs. 750.00 per Crate
Showing 1 to 15 of 32 (3 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`