Coriander (Dhaniya)
chat_icon

Coriander (Hariyo Dhaniya)

Regular Vegetables ktm Rs. 125.00 per 0.5 KG
Ex Tax: Rs. 125.00
Model Vegetable-Regular
Availability: 965

OverView


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Similar Products

Brinjal Long

Rs. 80.00

Raddish White (mula)

Rs. 45.00

Mint (Pudina)

Rs. 55.00

Mushroom (kanya chyau)

Rs. 120.00

Mint (Pudina)

Rs. 130.00

Rayo Saag

Rs. 30.00

Brinjal Long

Rs. 40.00

Beet Root

Rs. 100.00

Gundruk

Rs. 600.00

Rayo Saag

Rs. 85.00

Brinjal

Rs. 100.00

Mushroom (kanya chyau)

Rs. 225.00

Kurilo (Asparagus)

Rs. 250.00

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`