Kheti Veggie and Fruit box
chat_icon

Kheti Veggies and Fruits box

Kheti-Box ktm,pkr

For Price Please Select Options Below

Ex Tax: Rs. 0.00
Brand: null
Model kheti-box
Availability: 1140

OverView

   Kheti Veggies and Fruits Box Subscription   
 


    Percentage of products in the box  

Intakes Description Percentage
Leafy Greens 2-3 types of Saag according to season (of your choice) 9%
Vegetables 4-5 types according to season (of your choice) 20%
Essentials Tomato, Potato, Onions, Garlic and Ginger 18%
Herbs & Spices 3-4 types e.g. chilies, coriander, mint (of your choice) 11%
Citrus lemon 7%
Fruits 4-5 varieties seasonal (of your choice) 35%

Total 100%


 Subscription Box Size Based on Family Members 


Subscription Months / 

Family Members

2 members

4 members

6 members

8 members

1 Week

(2 deliveries)

Rs. 1950 Rs. 1600 Rs. 3400 Rs. 3200 Rs. 5100 Rs. 4800 Rs. 6500 Rs. 6400

1 month 

(8 deliveries)

Rs. 7500 Rs. 6350 Rs. 13500 Rs. 12700 Rs. 20000 Rs. 19050 Rs. 28800 Rs. 25400

3 months

(24 deliveries)

Rs. 23000 Rs. 19000 Rs. 40000 Rs. 38000 Rs. 60000 Rs. 57000 Rs. 86400 Rs. 76000

Note:6 months and 1 year subscription available on request

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Similar Products

Kheti Fruits Combo box

Rs. 0.00

Kheti Veg Combo box

Rs. 0.00

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`