Healthy Eggs (Lab tested)
chat_icon

Healthy Eggs (Lab tested)

Groceries ktm Rs. 600.00 per 30 Pcs
Ex Tax: Rs. 600.00
Brand: null
Model Eggs_WH
Availability: 974

OverView

Producers: Phulping Agrotech Product

Premium Quality Fresh Eggs

SKU: 1 Crate (30 pcs)

Saving Size : 1 Egg (50-70 gm)

Free of Influenza A virus, Salmonella, and E. coli. 

Tested by: BIOVAC Nepal Pvt. Ltd.

Nutreinet Contents

Total Fat : 7-9%

Satuarated Fat 3-5%

Trans Fat : 0%

Cholesterol : 60-70%

Sodium : 3-5%

Total Carb : 0%

Vitamin A : 5-7%

Vitamin C : 0%

Calcium : 1-2%

Iron : 3-5%


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Similar Products

कुखुराको अण्डा

Rs. 440.00

कुखुराको अण्डा

Rs. 220.00

What our consumers say

म खेतीले पठाएको सामानसँग खुसी छु आवश्यक परेको बेला कौशी खेतीका उत्पादनहरू अर्डर गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।


शिवा बसनेत '`

म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छु र उचित मूल्यमा खेतीबाट उत्पादन लिन चाहान्छु ।


गोविन्द गुरुङ '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र च्याफ कटरको थप जानकारी लिन चाहान्छु ।


दिपक महत '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र फेरि इन्द्र क्याप्सिकम चाहिएमा अर्डर गर्ने छु र प्राविधिक सेवाहरु पनि लिन चाहान्छु ।


बिक्रम खड्का '`

म खेतीको सेवाहरूबाट सन्तुष्ट छु र आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल र युरिया लिन चाहान्छु ।


दिपेन्द्र वाग्ले '`

म खेतीको सेवाबाट सन्तुष्ट छु र पछि चाहिएमा मल्चिङ्ग प्लास्टिकको उर्डर लिने छु ।


सन्तोष थारु '`

म खेतीको कम्पोस्ट बिनबाट सन्तुष्ट छु र चाहिएमा कौशी खेती को सामाग्रीहरु अर्डर लिने छु ।


जानुका अर्याल '`